Newsletter

Prijavite se na naš newsletter sistem i primajte najnovija obavještenja iz Ekonomskog Instituta.

Naš tim

IMG_6725Aleksandar Džombić, predsjednik savjeta

Rođen je 1968. godine u Banjaluci gdje je i diplomirao na Ekonomskom fakultetu.
Na međunarodnom univerzitetu Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) u Beogradu je magistrirao na temu: Politika upravljanja javnim rashodima Republike Srpske pod uticajima svjetske ekonomske krize, gdje je i doktorirao na temu: Novi sistem finansiranja javnih rashoda za održive javne finansije i novi ekonomski razvoj Republike Srpske. Posjeduje licencu ovlaštenog revizora.Karijeru je započeo u bankarstvu 1996. godine u Kristal banci na poslovima rukovodioca službe sredstava. Bio je jedan od nosilaca reforme unutrašnjeg platnog prometa Republike Srpske. Sa 34 godine postaje direktor Agroprom banke i ključni nosilac spajanja pripajanjem sa Novom bankom, gdje 2003. godine nastavlja karijeru kao Izvršni direktor Nove banke.Od 2006. do 2010. godine obavljao je dužnost ministra finansija u Vladi Republike Srpske, nakon čega je imenovan za Predsjednika Vlade Republike Srpske. Pokretač je, kreator i nosilac mnogobrojnih reformi u oblasti finansijskog sektora i javnih finansija u periodu od 2006. do 2013. godine, iz kojih izdvajamo formiranje Investiciono-razvojne banke Republike Srpske (IRB RS), te kreiranje Razvojnog programa Republike Srpske (RP RS). Dobitnik je brojnih priznanja među kojima su “Ministar godine” u organizaciji Nezavisnih novina 2010. godine, nagrada “Večernjakov pečat” za uspjeh godine kao Predsjednik Vlade Republike Srpske koju je dodjelio “Večernji list” 2012. godine, kao i brojna druga priznanja.Od 2013. godine pridružuje se austrijskoj kompaniji Confida, međunarodnoj mreži za poresko savjetovanje, konsalting i reviziju. Partner je i direktor CONFIDA Consulting Banja Luka d.o.o. i CONFIDA Revizija Banja Luka d.o.o, a od 2014. godine i predsjednik Savjeta Ekonomskog Instituta Banja Luka.2016. godine se pridružuje i postaje Managing Partner u Bosni i Hercegovini šestoj svjetskoj vodećoj globalnoj kompaniji za reviziju, poresko savjetovanje i konsalting – Grant Thornton International. U januaru 2017. godine je imenovan za senatora Republike Srpske.

 

WebAidaAida Bogdan, direktor

Aida Bogdan, magistar ekonomije, rođena je 1950. godine u Banjoj Luci. Radila je u Holding ’’Incel’’ Banja Luka kao viši stručni saradnik na poslovima istraživanja tržišta i plasmanu proizvoda poliester filamenta. Od 2002. do 2011. godine je radila u Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalni razvoj Vlade Republike Srpske kao pomoćnik ministra za ekonomske odnose i regionalnu saradnju. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u razvoju i implementaciji politika i strategija lokalnog i regionalnog razvoja. Od 2011. godine radi u Ekonomskom institutu Banja Luka na istraživačko-razvojnim projektima. Trenutno u Institutu obavlja poslove izvršnog direktora za razvoj, implementaciju i evaluaciju projekata finansiranih iz domaćih i stranih izvora.

 

WebJovanJovan Đukić, menadžer

Jovan Đukić rođen je 1971. godine u Glamoču. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Banjaluci, na smjeru Spoljna trgovina. Karijeru je započeo u preduzeću Mermer Čelinac kao službenik za ekonomske poslove. Od 2001. godine zaposlen je u Ekonomskom institutu Banjaluka. U dosadašnjem radu učestvovao je u velikom broju projekata, investicionih studija, strateških i marketing planova, tržišnih analiza, programa revitalizacije i restrukturiranja preduzeća, poslovnih planova i drugih oblasti ekonomije.

 

 

WebVladanaVladana Milak, menadžer

Vladana Milak je rođena 1977. godine u Banjaluci. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Banjaluci, na smjeru Finansijski menadžment. U Ekonomskom institutu Banjaluka je zaposlena od 2002. godine. Učestvovala je u velikom broju projekata, investicionih studija, programa revitalizacije i restrukturiranja preduzeća, poslovnih planova i drugih oblasti ekonomije.

 

 

 

 

BIRS

FIRS

ORS