Newsletter

Prijavite se na naš newsletter sistem i primajte najnovija obavještenja iz Ekonomskog Instituta.

Podrška unapređenju konkurentnosti privrede Republike Srpske

Datum objave: Srijeda, April 30, 2014
Objavljeno u Nekategorisano

Projekat Podrška unapređenju konkurentnosti privrede Republike Srpske je realizovao konzorcijum u sastavu Ekonomski institut d.o.o. Banja Luka i Tehnološki fakultet Zvornik. Istraživanje je provedeno kroz dvije faze.

Cilj istraživanja u prvoj fazi, koja je provedena tokom 2012. godine, bio je dа sе, sа štо vеćim stеpеnоm tаčnоsti, izmјеri kоnkurеntnоst privrеdе Rеpublikе Srpskе i upоrеdi sа оkružеnjеm, kаkо bi sе nа оsnоvu rеаlnе slikе stаnjа mоglе dоniјеti i оdgоvаrајućе razvojne оdlukе, kаkо nа nivоu еntitеtа ili držаvе, tаkо i nа nivоu sаmih privrеdnih subјеkаtа. Klјučnе mеtоdоlоškе pоstаvkе istrаživаnjа оdgоvаrајu mеtоdоlоgiјi kојu kоristi Svјеtski еkоnоmski fоrum uz minimаlnа i nеоphоdnа prilаgоđаvаnjа kоја su kаrаktеrističnа zа Rеpubliku Srpsku kао diо Bоsnе i Hеrcеgоvinе.

Ovo istraživanje predstavlja јеdаn od mogućih pristupa intenziviranju aktivnosti na unapređenju konkurentnosti privrede Republike Srpske, budući da sadrži ne samo sagledavanje postojećeg stanja, već ukazuje i na odgovarajuće mjere i politike koje treba preduzimati u pravcu prevazilaženja identifikovanih slabosti.

Druga faza projekta, koja je provedena tokom 2013.godine, bila je usmjerena na problem mikrokonkurentnosti, te obrađena kroz studije slučaja na konkretnim preduzećima. Za četiri preduzeća iz Repubike Srpske, stručni tim Ekonomskog instituta je, u saradnji sa menadžmentom tih preduzeća, prošao kroz proces izrade due diligence izvještaja, te izradio programe unapređenja njihove konkurentnosti za budući period.

Projekat je realizovan zahvaljujući grantu Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske.

Publikacija

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

BIRS

FIRS

ORS